2016 SHIMANO orsó SUPER 2500 GTRD 5,2:1 (STCI44000RA)
2016 SHIMANO orsó SUPER 2500 GTRD 5,2:1 (STCI44000RA)
35 578 HUF helyett
30 937 HUF
-
OREEL BOTZSÁK 2R 4 zsebes 100
OREEL BOTZSÁK 2R 4 zsebes 100
5 012 HUF
-
OREEL BOTZSÁK 2R 3 zsebes 125
OREEL BOTZSÁK 2R 3 zsebes 125
4 862 HUF
-
2015 új SHIMANO bot VENGEANCE BX SEA BASS 2,1M MH( SVBX21SBMH )
2015 új SHIMANO bot VENGEANCE BX SEA BASS 2,1M MH( SVBX21SBMH )

10 732 HUF
-
2016 ABU GARCIA ORSÓ REVO MGX 30 SPIN
2016 ABU GARCIA ORSÓ REVO MGX 30 SPIN

65 622 HUF
-
2016 ABU GARCIA ORSÓ REVO PREMIER 20 SPIN
2016 ABU GARCIA ORSÓ REVO PREMIER 20 SPIN

57 059 HUF
-
2016 ABU GARCIA ORSÓ REVO PREMIER 30 SPIN
2016 ABU GARCIA ORSÓ REVO PREMIER 30 SPIN

57 059 HUF
-